bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Publikacja nowego ogłoszenia o naborze

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2014/15
Dyrektora Zespołu Szkół w Siedliskach
z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze łączone
w Zespole Szkół w Siedliskach.


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 7 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze łączone w Zespole Szkół w Siedliskach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN NABORU

ZAŁĄCZNIKI


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE


PROTOKÓŁ Z NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORUOpublikował: Paweł Szymanek
Publikacja dnia: 14.09.2015
Podpisał: Paweł Szymanek
Dokument z dnia: 06.08.2015
Dokument oglądany razy: 848